Type at least 1 character to search

Vital materie

Jane Bennett

299 kr

I denne banebrytende boka undersøker den amerikanske filosofen Jane Bennett materiens egen virkekraft og utfordrer dermed grensene for hva og hvem som kan regnes som en politisk aktør. Boka er oversatt av Anders Dunker.

Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

I denne banebrytende boka åpner Jane Bennett opp spørsmålet om en politisk materialisme fra en helt annen kant enn den marxistiske. Ved å undersøke materiens egen virkekraft utfordrer hun grensene for hva og hvem som kan regnes som en politisk aktør. Undersøkelsen av materiens eget liv og måtene det tangerer menneskelivet på, fra tarmen til atmosfæren, blir også en revurdering av den klassiske motsetningen mellom mekanistisk og vitalistisk tenkning.

 

Oversatt av Anders Dunker.

 

Heftet

Utgivelsesår: 2022

245 sider

  1. utgave

Bokmål

ISBN: 9788293934004

Forfatter

Jane Bennett (født 1957) er en amerikansk statsviter og filosof. Hun har utviklet sin vitale materialisme gjennom en serie bøker, artikler og foredrag, der hun blant annet knytter sammen den litterære og poetiske tenkningen til amerikanske klassikere som Thoureau og Whitman, vitalistiske klassikere som Driesch og Bergson, Spinozas ontologi og Latours vitenskapsteori. En klar framstilling og en tilgjengelig stil har gitt bøkene og tekstene hennes en status som moderne klassikere. 
a

Create a cutting-edge online store in no time. It’s incredibly easy with Elson.

Contact us
Follow us