Type at least 1 character to search

Viser 13–20 av 20 resultater

 • Hitler, filosofien og hatet

  Peter Trawny

  Adolf Hitlers «Min kamp» blir fremdeles ansett som en bok det ikke er verdt å ta filosofisk på alvor. Men dette kaster et lys over filosofien selv. Finner den kanskje noe av seg selv i denne boken? Å tro at vi europeere kan holde nasjonalsosialismen på avstand, som et objekt, er i beste fall en naiv antakelse, i [...] 299 kr
 • Teknodiversitet

  Yuk Hui

  «Teknodiversitet» er en samling dagsaktuelle betraktninger over hvordan teknologiutvikling og verdenshistorien smelter sammen – og hva det innebærer nettopp nå, ikke bare i vår livserfaring, men i vårt historiske øyeblikk, som er kjennetegnet av flere dyptgripende endringer. De viktigste koordinatene Hui trekker opp i disse åtte tekstene, er den politiske og ideologiske betydningen til kunstig intelligens, miljøkrisen, demokratiets […]

  299 kr
 • Vital materie

  Jane Bennett

  I denne banebrytende boka undersøker den amerikanske filosofen Jane Bennett materiens egen virkekraft og utfordrer dermed grensene for hva og hvem som kan regnes som en politisk aktør. Boka er oversatt av Anders Dunker.

  299 kr
 • Å tenke på planeten

  Anders Dunker

  Anders Dunker presenterer i denne boka et filosofisk perspektiv på klima- og naturkrisen. På en pedagogisk og skarpsindig måte fører han leserne inn i alle sjangre der krisen belyses, fra forskernes rapporter over filosofiske diskusjoner til skjønnlitterære bidrag. Formidlingen av tyske og franske i tillegg til anglosaksiske stemmer innebærer en betydelig utvidelse av horisonten til både skolerte og [...] 299 kr
 • Menneskedrivhuset

  Peter Sloterdijk

  Med en uvanlig idérikdom og et vell av slående formuleringer stiller denne teksten opp spørsmålet om hvor mennesket og dets verden er på vei: Sloterdijks profetiske antropologi stiller spørsmålet om hva menneskets natur er i en tid preget av det kunstige og kunstferdige. Vil en mer raffinert teknologi og en mer avansert ontologi føre en ny etikk og [...] 299 kr
 • Anatomi Titus Fall of Rome

  Heiner Müller

  "Anatomi Titus Fall of Rome" er en bearbeiding av Shakespeares "Titus Andronicus", et splatterdrama som grasserer i vold, lemlestelse, halshugging og kannibalisme. Men når Shakespeare nøyer seg med å beskrive volden, vil Heiner Müller i tillegg beskrive det å beskrive volden. Det betyr at han etablerer et nivå som ikke finnes hos Shakespeare. Teksten til Müller handler ikke [...] 299 kr
 • Akselerasjon

  Armen Avanessian

  Akselerasjonismen er en filosofisk retning som har et positivt forhold til utviklingen innenfor vitenskap, kunst, teknologi og medier, og som bruker denne som utgangspunkt for å kritisere samfunnet. Dagens kapitalisme blir stadig mer abstrakt. Hvordan kan vi forstå de hyperdynamiske bevegelsene som finner sted blant annet i finansmarkedene og teknologisektoren? Hvem kontrollerer disse bevegelsene, støtene og strømmene? Hvordan [...]
  299 kr
 • Metafysikk for vår tid

  Armen Avanessian

  Armen Avanessian forsøker i «Metafysikk for vår tid» å gjøre de klassiske metafysiske kategoriene fra filosofihistorien – substans og aksidens, form og materie, liv og død – relevante for vår egen tid.

  299 kr
a

Create a cutting-edge online store in no time. It’s incredibly easy with Elson.

Contact us
Follow us