EXISTENZ


Martin Heidegger

Overveielser XII-XV (Svarte hefter 1939-1941)

Den værenshistoriske tolkningen av verdenskrigen og av teknologiens totale herredømme på alle livsområder finner sitt høydepunkt i dette bindet av de svarte heftene. Hverdagslige fenomener framstår som tegn på den manipulerende innstillingen til verden (Machenschaft) som har blitt Vestens uunngåelige sluttstadium. Tonen har blitt skarpere. Intet viser lenger til «væren»; alt er dominert av «det værende». I denne stemningen rykker menneskets vesensforvandling, eller «den nye begynnelsen», inn i en fjern framtid. Mørket senker seg over Europa. «Verdensjødedommen» har ifølge Heidegger en særlig affinitet til den manipulerende verdensinnstillingen, noe som har fått mange til å beskylde Heidegger for å være antisemitt.

 

Martin Heidegger skrev sine filosofiske notater i trettifire hefter fra 1931 til begynnelsen av 1970-tallet. Dette er de mye diskuterte «svarte heftene». Fra 2014 er de under utgivelse på tyske Klostermann forlag, fordelt på til sammen ni bøker. Existenz forlag er i gang med å utgi de tre første bøkene. 


Originalens tittel: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941)

Oversatt av Lars Holm-Hansen

Utkommer oktober 2022

Martin Heidegger (1889-1976) regnes som en av de viktigste filosofene i det tjuende århundret og har hatt en betydelig innflytelse på vår selvforståelse. Heideggers filosofi er tenkt som det første skrittet mot en kommende radikal forvandling av oss selv og verden. Denne forvandlingen vil være vesentlig mer radikal enn det forrige århundrets mislykkede revolusjonsforsøk. De senere årene har han stadig oftere blitt lest i et politisk lys, og de svarte heftene gir et godt innblikk i denne sentrale dimensjonen i hans tenkning. Antisemittiske ytringer i de svarte heftene har ført til en omfattende debatt og heftige anklager mot ham.

KontaktinfoForlegger og redaktør: Lars Holm-Hansen


lars@existenz.no


Tlf: 41638595


Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo


Org.nr. 923477209