Martin Heidegger

Overveielser VII-XI (Svarte hefter 1938-1939)

I Overveielser VII-XI er Heidegger i ferd med å forlate sin positive vurdering av Hitlers nasjonalsosialisme, som han i stadig sterkere grad oppfatter som uttrykk for en manipulerende innstilling til verdenen (Machenschaft). Ideologikritikken blir tydeligere. Han utvikler en «værenshistorisk» forståelse av kommunismen. Nasjonalismen og raseteorien blir forstått som den vestlige subjekttenkningens fullendelse. Samtidig ser vi her for første gang kommentarer om jødedommen som har fått mange til å beskylde Heidegger for å være antisemitt.

 

Martin Heidegger skrev sine filosofiske notater i trettifire hefter fra 1931 til begynnelsen av 1970-tallet. Dette er de mye diskuterte «svarte heftene». Fra 2014 er de under utgivelse på tyske Klostermann forlag, fordelt på til sammen ni bøker. Existenz forlag er i gang med å utgi de tre første bøkene. 

 

Originalens tittel: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938-1939)

Oversatt av Lars Holm-Hansen

Utkommer høsten 2022

Martin Heidegger (1889-1976) regnes som en av de viktigste filosofene i det tjuende århundret og har hatt en betydelig innflytelse på vår selvforståelse. Heideggers filosofi er tenkt som det første skrittet mot en kommende radikal forvandling av oss selv og verden. Denne forvandlingen vil være vesentlig mer radikal enn det forrige århundrets mislykkede revolusjonsforsøk. De senere årene har han stadig oftere blitt lest i et politisk lys, og de svarte heftene gir et godt innblikk i denne sentrale dimensjonen i hans tenkning. Antisemittiske ytringer i de svarte heftene har ført til en omfattende debatt og heftige anklager mot ham.