Martin Heidegger

Overveielser II-VI (Svarte hefter 1931-1938)

I «Overveielser II-VI» kommenterer Heidegger sin ettårige periode som rektor ved Universitetet i Freiburg 1933. Det blir tydelig at Heidegger, til tross for at han klart støttet det han kalte den nasjonalsosialistiske «revolusjonen», fra begynnelsen av hadde sine betenkeligheter. Da han sa fra seg rektorstillingen i 1934, åpnet det seg et rom for den såkalte værenshistoriske tenkningen, hvor det vi vanligvis kaller «historie», blir forstått på en helt annen måte: som en kollektiv bevegelse i mennesket selv – enten bort fra mennesket, eller til mennesket, til dets vesen eller Dasein. Menneskets frigjøring er et sentralt tema.

 

Martin Heidegger skrev sine filosofiske notater i trettifire hefter fra 1931 til begynnelsen av 1970-tallet. Dette er de mye diskuterte «svarte heftene». Fra 2014 er de under utgivelse på tyske Klostermann forlag, fordelt på til sammen ni bøker. Existenz forlag er i gang med å utgi de tre første bøkene. Originaltittel: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938)

Oversatt av Lars Holm-Hansen

Utkommer desember 2021

Martin Heidegger (1889-1976) regnes som en av de viktigste filosofene i det tjuende århundret og har hatt en betydelig innflytelse på vår selvforståelse. Heideggers filosofi er tenkt som det første skrittet mot en kommende radikal forvandling av oss selv og verden. Denne forvandlingen vil være vesentlig mer radikal enn det forrige århundrets mislykkede revolusjonsforsøk. De senere årene har han stadig oftere blitt lest i et politisk lys, og de svarte heftene gir et godt innblikk i denne sentrale dimensjonen i hans tenkning. Antisemittiske ytringer i de svarte heftene har ført til en omfattende debatt og heftige anklager mot ham.