EXISTENZ


Armen Avanessian

Metafysikk for vår tid

«Metafysikk for vår tid» er et forsøk på å gjøre de store metafysiske kategoriene fra filosofihistorien relevante for vår egen tid. Inspirert av omvurderingen av det absolutte i samtidens spekulative filosofi tar Avanessian på nytt for seg kategorier som substans og aksidens, form og materie, liv og død og gir dem en ny vri. Kan det for eksempel hende at ideen om aksidens, eller det tilfeldige, gjennomsyrer samfunnet vårt, i form av funksjonsforstyrrelser, kriser og truende katastrofer, slik vi kjenner dem fra finansverdenen, økologien og teknologien? Er kanskje risiko og tilfeldigheter mer grunnleggende enn substans og stabilitet?  Må vi tenke forholdet mellom substans og aksidens på en helt ny måte?


Avanessian river metafysikken ut av de støvete historiebøkene gjør den igjen aktuell for alle som ønsker å forstå og forandre samfunnet.Originalens tittel: Metaphysik zur Zeit, Merve Verlag 2018.

Oversatt av Lars Holm-Hansen

Utkommer mai 2021

Armen Avanessian (født 1973) er østerriksk litteraturviter og filosof bosatt i Zürich. Han har gjennom egne bøker og en rekke antologier introdusert nye begreper og teoretiske konstellasjoner i den offentlige samtalen. Eksempler er "spekulativ realisme", "akselerasjon", "xenofeminisme", og ikke minst "hyperstition", som ikke bare er et begrep, men også en metode hvor ideer eller fiksjoner blir virkeliggjort i dag ut fra framtiden, det vil at den vanlige tidsrekkefølgen (fortid-nåtid-framtid) blir snudd om på. Vi skaper ikke en annen verden ved å lengte nostalgisk etter fortiden, men ved å tolke de signalene som allerede nå kommer mot oss fra framtiden.


KontaktinfoForlegger og redaktør: Lars Holm-Hansen


lars@existenz.no


Tlf: 41638595


Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo


Org.nr. 923477209