EXISTENZ


Peter Sloterdijk

Menneskedrivhuset

«Menneskedrivhuset» blir ofte omtalt som en av de beste og mest sentrale for å gjøre seg kjent med Peter Sloterdijks tenkning. Den er et fortettet og innholdsrikt essay som med utgangspunkt i Martin Heideggers filosofi forbinder eksistensialisme, menneskets evolusjonshistorie og teknologi. Peter Sloterdijk forsker i denne boka å tenke på det teknologiske som en del av vårt eget vesen, og ikke bare som et maktmiddel som skaper herredømme og slaver. Håpet er å finne fram til en tenkemåte som gjør på forholdet mellom natur, teknologi og menneske til et samarbeid, snarere enn krig, utbytting og konkurranse. Ved å insistere på at disse spørsmålene må undersøkes eksistensielt og filosofisk før de kan besvares etisk og politisk, gir dette essayet originale perspektiver på menneskets fortid og framtid. I en kreativ nylesning viser Sloterdijk relevansen av Martin Heideggers dype spørsmålsstilling i en tid der informasjonsteknologien tvinger oss til å tenke nytt om forholdet mellom subjekt og objekt, og økologien tvinger oss til å tenke nytt om forholdet mellom mennesket og omgivelsene. 

 

Originalens tittel: «Das Menschentreibhaus. Stichworte zur historischen und prophetischen Anthropologie», Verlag VDG Weimar, 2001.

Oversatt og med etterord av Anders Dunker

Utkommer mai 2021Peter Sloterdijk (født 1945) er en profilert tysk filosof, forfatter og kulturkritiker som lenge har hatt en viktig plass i den tyske offentligheten som en overgangsskikkelse mellom Frankfurterskolens tenkere og nyere teoretiske bevegelser, og har særlig tjent som et forbindelsespunkt mellom tysk og fransk filosofi. Som essayist er Sloterdijk kjent for sin vittige og polemiske stil, der spissformuleringer, provokasjoner, ironi og litterære allusjoner skaper en fruktbar tenkning.KontaktinfoForlegger og redaktør: Lars Holm-Hansen


lars@existenz.no


Tlf: 41638595


Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo


Org.nr. 923477209