EXISTENZ


Armen Avanessian

Akselerasjon (red.)

Dagens kapitalisme blir stadig mer abstrakt. Hvordan kan vi forstå de hyperdynamiske bevegelsene som finner sted i finansmarkedene og teknologisektoren? Og enda viktigere: Hvem kontrollerer disse bevegelsene, støtene og strømmene? Hvordan kan et alternativt politisk subjekt se ut i denne situasjonen?  Selv om den kognitive kapitalismen langt på vei allerede har erobret livsverdenen, kan og må vi forsøke ikke bare å følge med på den epistemiske akselerasjonen, men også komme den i forkjøpet. Denne boka samler en rekke bidrag som alle leter etter mulige svar og strategier innenfor rammen av en akselerasjonistisk tenkning. 


I motsetning til mye tradisjonell venstreorientert tenkning har akselerasjonistene et positivt forhold til teknologien og samtiden. De mener at en relevant samfunnskritikk må være på høyde med utviklingen innenfor vitenskap, teknologi og medier. Kanskje må venstresiden ta inn over seg den akselererte verdenen med dens dynamikk og kunnskapsformer, hvis den skal klare å navigere på nye måter. Den bestående infrastrukturen er ikke et angrepsmål for reaksjonære maskinstormere, men et springbrett til en postkapitalistisk verden.

Med bidrag av Armen Avanessian, Franco Berardi, Nick Land, Patricia McCormack, Benjamin Noys, Matteo Pasquinelli, Nick Srnicek og Alex Williams. 

Redigert av Armen Avanessian, med etterord av Ørjan Steiro Mortensen. Oversatt fra engelsk og tysk av Anders Dunker.

Originalens tittel: #Akzeleration, Merve Verlag, 2013.

Utkommer februar 2021

Armen Avanessian (født 1973) er østerriksk filosof og litteraturviter bosatt i Zürich. Han har gjennom egne bøker og en rekke antologier introdusert nye begreper og teoretiske konstellasjoner i den offentlige samtalen. Eksempler er "spekulativ realisme", "akselerasjon", "xenofeminisme", og ikke minst "hyperstition", som ikke bare er et begrep, men også en metode hvor ideer eller fiksjoner blir virkeliggjort i dag ut fra framtiden, det vil at den vanlige tidsrekkefølgen (fortid-nåtid-framtid) blir snudd om på. Vi skaper ikke en annen verden ved å lengte nostalgisk etter fortiden, men ved å tolke de signalene som allerede nå kommer mot oss fra framtiden.KontaktinfoForlegger og redaktør: Lars Holm-Hansen


lars@existenz.no


Tlf: 41638595


Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo


Org.nr. 923477209