Joke Hermsen

Å snu tidevannet

Joke Hermsen leser ideene til filosofen Hannah Arendt og den kommunistiske politikeren og teoretikeren Rosa Luxemburg opp mot dagens politiske situasjon. Tenkning starter med tvil og motet til å si «nei», men dreier seg også om å skape en forbindelse mellom fortid og framtid, slik at vi er bedre forberedt på de mulighetene som ligger skjult i vår egen tid.

Rosa Luxemburg (1871-1919) og Hannah Arendt (1906-1975) var begge politiske tenkere som argumenterte for større politisk deltakelse fra vanlige folk, basert på deres kritiske syn på kapitalismen og det moderne forbrukersamfunnet. «Politiske spørsmål er for alvorlige til å bli overlatt til politikere», mente Hannah Arendt.


Rosa Luxemburg ble drept av høyreorienterte militser i Berlin i 1919. «Vi vil gjerne tro det er håp for en forsinket anerkjennelse av Rosa Luxemburg», skrev Hannah Arendt i 1966. I denne boka prøver Joke Hermsen å gjøre nettopp det. Hun undersøker i hvilken grad Luxemburgs og Arendts innsikter kan bidra til en overgang til et mer bærekraftig, menneskelig og solidarisk samfunn.


Originalens tittel: Het tij keren 

Oversatt av Hedda Vormeland

Utkommer 2. november 2021

Joke J. Hermsen (født 1961) er en av de viktigste nederlandske filosofene i sin generasjon. Hun er særlig interessert i tid, hukommelse og kunst, og har blant annet skrevet bøkene "Fremdeles tid" (2012), "Kairos. En ny begeistring" (2014) og "Melankoli i uroens tid" (2017).