EXISTENZ


Joke Hermsen

Å snu tidevannet

Joke Hermsen leser ideene til filosofen Hannah Arendt og den kommunistiske politikeren og teoretikeren Rosa Luxemburg opp mot dagens politiske situasjon. Tenkning starter med tvil og motet til å si «nei», men dreier seg også om å skape en forbindelse mellom fortid og framtid, slik at vi er bedre forberedt på de mulighetene som ligger skjult i vår egen tid.

Rosa Luxemburg (1871-1919) og Hannah Arendt (1906-1975) var begge politiske tenkere som argumenterte for større politisk deltakelse fra vanlige folk, basert på deres kritiske syn på kapitalismen og det moderne forbrukersamfunnet. «Politiske spørsmål er for alvorlige til å bli overlatt til politikere», mente Hannah Arendt.


Rosa Luxemburg ble drept av høyreorienterte militser i Berlin i 1919. «Vi vil gjerne tro det er håp for en forsinket anerkjennelse av Rosa Luxemburg», skrev Hannah Arendt i 1966. I denne boka prøver Joke Hermsen å gjøre nettopp det. Hun undersøker i hvilken grad Luxemburgs og Arendts innsikter kan bidra til en overgang til et mer bærekraftig, menneskelig og solidarisk samfunn.


Originalens tittel: Het tij keren 

Oversatt av Hedda Vormeland

Utkommer november 2021

Joke J. Hermsen (født 1961) er en nederlandsk forfatter og filosof. Hun har blant annet skrevet Time on Our Side (2012), Kairos: A New Engagement (2014) og Melancholy in Times of Turmoil (2017).KontaktinfoForlegger og redaktør: Lars Holm-Hansen


lars@existenz.no


Tlf: 41638595


Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo


Org.nr. 923477209