Joke Hermsen

Snu tidevannet

Joke Hermsen leser ideene til filosofen Hannah Arendt og den kommunistiske politikeren og teoretikeren Rosa Luxemburg opp mot dagens politiske situasjon. Tenkning starter med tvil og motet til å si «nei», men dreier seg også om å skape en forbindelse mellom fortid og framtid, slik at vi er bedre forberedt på de mulighetene som ligger skjult i vår egen tid.

Rosa Luxemburg (1871-1919) og Hannah Arendt (1906-1975) var begge politiske tenkere som argumenterte for større politisk deltakelse fra vanlige folk, basert på deres kritiske syn på kapitalismen og det moderne forbrukersamfunnet. «Politiske spørsmål er for alvorlige til å bli overlatt til politikere», mente Hannah Arendt.


Rosa Luxemburg ble drept av høyreorienterte militser i Berlin i 1919. «Vi vil gjerne tro det er håp for en forsinket anerkjennelse av Rosa Luxemburg», skrev Hannah Arendt i 1966. I denne boka prøver Joke Hermsen å gjøre nettopp det. Hun undersøker i hvilken grad Luxemburgs og Arendts innsikter kan bidra til en overgang til et mer bærekraftig, menneskelig og solidarisk samfunn.


Boka inneholder også en samling brev fra Rosa Luxemburg, for første gang oversatt til norsk.


Originalens tittel: Het tij keren 

Oversatt av Hedda Vormeland

Utkommer våren 2022

Joke J. Hermsen (født 1961) er en av de viktigste nederlandske filosofene i sin generasjon. Hun er særlig interessert i tid, hukommelse og kunst, og har blant annet skrevet bøkene "Fremdeles tid" (2012), "Kairos. En ny begeistring" (2014) og "Melankoli i uroens tid" (2017).