EXISTENZ

Armen Avanessian

Metafysikk for vår tid

«Metafysikk for vår tid» er et forsøk på å gjøre de store metafysiske kategoriene relevante for vår egen tid. Boka viser hvordan vår tids elendighet nærmest tvinger oss til å se på disse kategoriene på nytt og gi dem en ny og radikal tolkning...

Peter Sloterdijk

Menneskedrivhuset

«Menneskedrivhuset» blir ofte omtalt som en av de beste og mest sentrale for å gjøre seg kjent med Peter Sloterdijks tenkning. Den er et fortettet og innholdsrikt essay som med utgangspunkt i Martin Heideggers filosofi forbinder...

Armen Avanessian

Akselerasjon

Dagens kapitalisme blir stadig mer abstrakt. Hvordan kan vi forstå de hyperdynamiske bevegelsene som finner sted i finansmarkedene og teknologisektoren?...

BØKER

Martin Heidegger

Overveielser VII-XI (Svarte hefter 1938-1939)

I Overveielser VII-XI er Heidegger i ferd med å forlate sin positive vurdering av Hitlers nasjonalsosialisme, som han i stadig sterkere grad oppfatter som uttrykk for en manipulerende innstilling til verdenen (Machenschaft). Ideologikritikken blir tydeligere...

Heiner Müller

Anatomi Titus Fall of Rome

En Shakespeare-kommentar

Dramaet er basert på Shakespeares skuespill Titus Andronicus. Den romerske feltherren Titus Andronicus vender tilbake til Roma etter å ha beseiret de barbariske goterne og har tatt med seg goterdronningen Tamora som fange...

Joke Hermsen

Å snu tidevannet

Joke Hermsen leser ideene til filosofen Hannah Arendt og den kommunistiske politikeren og teoretikeren Rosa Luxemburg opp mot dagens politiske situasjon. Tenkning starter med tvil og motet til å si «nei», men dreier seg også...

Martin Heidegger

Overveielser II-VI (Svarte hefter 1931-1938)

Dette er den første samlingen av Heideggers såkalte svarte hefter, som er hans filosofiske notatbøker. Vi får her et innblikk i hans tankeverksted, hvor han skriver off the record om filosofiske spørsmål, politikk og personlige erfaringer...

Martin Heidegger

Overveielser XII-XV (Svarte hefter 1939-1941)

Den værenshistoriske tolkningen av verdenskrigen og av teknologiens totale herredømme på alle livsområder finner sitt høydepunkt i dette bindet av de svarte heftene...

KontaktinfoForlegger og redaktør: Lars Holm-Hansen


lars@existenz.no


Tlf: 41638595


Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo


Org.nr. 923477209