Armen Avanessian (red.)

Akselerasjon

Dagens kapitalisme blir stadig mer abstrakt. Hvordan kan vi forstå de hyperdynamiske bevegelsene som finner sted i finansmarkedene og teknologisektoren?...

Existenz Forlag

Heiner Müller

Anatomi Titus Fall of Rome

En Shakespeare-kommentar


Peter Sloterdijk

Menneskedrivhuset

«Menneskedrivhuset» blir ofte omtalt som en av de beste og mest sentrale for å gjøre seg kjent med Peter Sloterdijks tenkning. Den er et fortettet og innholdsrikt essay som med utgangspunkt i Martin Heideggers filosofi forbinder...

Martin Heidegger

Overveielser II-VI (Svarte hefter 1931-1938)

Dette er den første samlingen av Heideggers såkalte svarte hefter, som er hans filosofiske notatbøker. Vi får her et innblikk i hans tankeverksted, hvor han skriver off the record om filosofiske spørsmål, politikk og personlige erfaringer...

Martin Heidegger

Overveielser VII-XI (Svarte hefter 1938-1939)

I Overveielser VII-XI er Heidegger i ferd med å forlate sin positive vurdering av Hitlers nasjonalsosialisme, som han i stadig sterkere grad oppfatter som uttrykk for en manipulerende innstilling til verdenen (Machenschaft). Ideologikritikken blir tydeligere...

Armen Avanessian

Metafysikk for vår tid

«Metafysikk for vår tid» er et forsøk på å gjøre de store metafysiske kategoriene relevante for vår egen tid. Boka viser hvordan vår tids elendighet nærmest tvinger oss til å se på disse kategoriene på nytt og gi dem en ny og radikal tolkning...

Martin Heidegger

Overveielser XII-XV (Svarte hefter 1939-19341)

Den værenshistoriske tolkningen av verdenskrigen og av teknologiens totale herredømme på alle livsområder finner sitt høydepunkt i dette bindet av de svarte heftene...

Joke Hermsen

Snu tidevannet

Joke Hermsen leser ideene til filosofen Hannah Arendt og den kommunistiske politikeren og teoretikeren Rosa Luxemburg opp mot dagens politiske situasjon. Tenkning starter med tvil og motet til å si «nei», men dreier seg også...