Type at least 1 character to search
Loading

«Vinduene har dirret, mens de utviklet en metafysikk for universet. Glassbrott har falt. En syk mann utstøter sin klage: halvparten gjennom munnen, med tunge og til overs, og helt og holdent gjennom ryggens anus.» César Vallejo 1892–1938 var en peruansk dikter forfatter og journalist, og en viktig representant for den spanskspråklige avantgarden. Boken er oversatt av Gisle Selnes.

299 kr

Susan Sontags «Tekster om film» inneholder klassiske, dyptpløyende tekster om europeiske regissører som Jean-Luc Godard, Robert Bresson og Ingmar Bergman, men også kulturkritiske diskusjoner av filmkultur, relasjonen mellom filmisk og teatral estetikk, og mediets og kinoens stilling i det 21. århundret. Susan Sontag (1933-2004) var en amerikansk kulturkritiker, essayist og romanforfatter. Bokserien Existenz Film presenterer filosofiske og litterære tekster som skal bidra til diskusjo

299 kr

Filosofen Deborah Danowski og antropologen Eduardo Viveiros de Castro belyser i denne boka de mest utbredte forestillingene om verdens ende i lys av den truende klimakatastrofen. De framlegger en radikal og pluralistisk filosofisk antropologi som gir grunnlag for en ny humanistisk debatt om de menneskeskapte miljøødeleggelsene. En bok om verdens ende, en bok som gir håp. Boken er oversatt av Kjersti Velsand.

299 kr

«Overveielser II-VI» er første bind i serien med den tyske filosofen Martin Heideggers beryktede notatbøker, de såkalte svarte heftene. Hitlers maktovertakelse i 1933 blir en skjebnesvanger hendelse for Heidegger.

399 kr

Rosa Luxemburgs og Hannah Arendts kritikk av forbrukersamfunnet og den manglende politiske deltakelsen er ikke blitt mindre aktuell med tiden.

299 kr

Adolf Hitlers «Min kamp» blir fremdeles ansett som en bok det ikke er verdt å ta filosofisk på alvor. Men dette kaster et lys over filosofien selv. Finner den kanskje noe av seg selv i denne boken?

299 kr

I en serie geopolitiske essays kobler Yuk Hui kunstig intelligens, høyreekstremisme, pandemi og økologisk krise sammen med de dypeste tanketradisjonene fra både Østen og Vesten.

299 kr

I denne banebrytende boka undersøker den amerikanske filosofen Jane Bennett materiens egen virkekraft og utfordrer dermed grensene for hva og hvem som kan regnes som en politisk aktør.

299 kr

I velopplagte essays om sentrale filmer og bøker fra de siste årene presenterer Anders Dunker et filosofisk perspektiv på vår tids klima- og naturkrise. Vår framtid er planetens framtid.

299 kr

Med en uvanlig idérikdom og et vell av slående formuleringer stiller den tyske filosofen Peter Sloterdijk spørsmålet om hvor mennesket og dets verden er på vei en tid preget av det kunstige og kunstferdige.

299 kr

Heiner Müllers «Anatomi Titus» er en bearbeiding av Shakespeares «Titus Andronicus», men der Shakespeare beskriver volden, er Müllers stykke også en poetisk meditasjon over volden – i språket.

299 kr

Akselerasjonismen er en filosofisk retning som har et positivt forhold til utviklingen innenfor vitenskap, kunst, teknologi og medier, og som bruker denne som utgangspunkt for å kritisere samfunnet.

299 kr

Armen Avanessian forsøker i «Metafysikk for vår tid» å gjøre de klassiske metafysiske kategoriene fra filosofihistorien – substans og aksidens, form og materie, liv og død – relevante for vår egen tid.

299 kr
a

Create a cutting-edge online store in no time. It’s incredibly easy with Elson.

Contact us
Follow us
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og du er automatisk med i trekningen av en Existenz t-skjorte – gratis tilsendt.